Equipaments Municipals

Equipaments administratius :

Consta únicament l’edifici de l’Ajuntament existent que es troba al nucli de Sant Joan de Mediona.

Equipaments sanitaris :

Existeixen dos dispensaris municipals situats en la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament, a Sant Joan de Mediona, i un altre al nucli urbà de St. Pere Sacarrera.

Equipaments culturals i socials :

Consten els locals destinats a aquesta finalitat en el nucli de Sant Joan de Mediona i la Font del Bosc, que recentment s’ha pavimentat i s’hi ha renovat les instal·lacions.

Cementiri municipal

El cementiri deixà de ser parroquial. Avui la gestió és municipal, i recentment s’ha ampliat amb 30 nínxols nous. Es troba fora del nucli primitiu de Sant Joan de Mediona, seguint el camí cap a les Cases Noves, sobre un turó.

 Equipament de proveïment:

Consta l’edifici de la Cooperativa Agrícola de Sant Joan de Mediona.

Equipaments esportius :

Sant Joan de Mediona disposa de piscines municipals, pavelló poliesportiu, pistes de tenis , pistes de pàdel i camp de futbol.

Sant Pere Sacarrera disposa de la pista poliesportiva de l’escola.

La Font del Bosc disposa de l’espai corresponent a camp de futbol, sense tancament perimetral.

Monterrey Park disposa d’un espai d’equipaments sense desenvolupar.

Les Cases Noves disposen de les pistes escolars.

Equipaments docents :

Dins el municipi de Mediona existeixen dos centres educatius, que formen part de la ZER (Zona Escolar Rural) Serra d’Ancosa.

  • El CEIP Renaixença es troba en el nucli de Sant Pere Sacarrera i disposa de tres aules, menjador, pati i pista poliesportiva.
  • El CEIP La Fassina es troba al nucli de Sant Joan de Mediona. Disposa de dos grups d’educació infantil, cicle inicial i mitjà; i un grup de cicle superio

A Mediona hi ha dos llars municipals d’infants, que són:

  • Llar d’Infants NINS a St. Joan
  • Llar d’Infants TANGRAM a Font del Bosc

Equipaments privats : 

Existeix el Casal Medionenc, privat, en el nucli de Sant Joan de Mediona, que organitza actes culturals.

Pistes esportives i piscines a La Font del Bosc. www.aefontdelbosc.com

Llar d’avis a La Font del Bosc, que té establert un conveni amb l’Ajuntament per oferir alguns serveis com a centre de dia.

 Zones verdes 

El municipi disposa de diversos espais lliures i zones d’esbarjo, repartides en els diferents nuclis urbans. Es tracta d’espais força petits, que recentment s’han anat arranjant i equipant per al seu ús com a zones de lleure.

Al nucli de Sant Joan de Mediona trobem la plaça dels Països Catalans i el parc infantil del Barri de l’església, i les zones situades prop de la riera de Mediona, entre les que destaca el parc dels Rentadors.

A les Cases Noves de Can Pardo també trobem una zona d’esbarjo infantil, situada al final del nucli, i  a Sant Pere Sacarrera els dos petits espais de lleure.

Les zones verdes de les urbanitzacions, com la Font del Bosc ,Sant Elies i Monterrey Park, hi trobem petits parcs infantils.

octubre, 2022