Escola Esportiva Municipal de Mediona (E.E.M.M)

El principal objectiu és apropar l’esport a tots els col·lectius del municipi, gent gran, adults, joves i infants, mitjançant la planificació de programes d’activitats, l’organització d’esdeveniments esportius i el manteniment de les instal·lacions esportives de les quals es disposa. També col·labora amb l’esport escolar juntament amb el departament d’ensenyament i els diferents centres educatius.

Des de l’Ajuntament de Mediona i l’Escola Esportiva Municipal de Mediona (EEMM), volem valorar la tasca que s’està fent en matèria d’esports i activitat física, i posar en coneixement de la població les actuacions, activitats i iniciatives que es duen a terme en el nostre municipi.

L’ajuntament, aposta fermament per l’esport, sent conscient dels beneficis que aquesta activitat aporta, tant a nivell físic com social, i sent, per tant, una eina indispensable per al benestar personal. Aquesta aposta queda representada per la quantitat d’activitats i propostes que es tiren endavant, i en la varietat d’activitats proposades que es duen a terme en el nostre municipi. Activitats adreçades a totes les edats i per a tots els gustos, escoltant les noves propostes sortides de la gent, i mirant d’ajudar a tirar-les endavant, tan a nivell econòmic com d’organització.

L’Escola Esportiva, creada l’any 2003 per dinamitzar les activitats  físiques i esportives, és el motor de l’esport a Mediona, i ha viscut en els darrers anys un increment important en participació de les activitats proposades, superant de bon tros les més de 300 inscripcions activitats físiques i esportives per temporada.

Les activitats es separen en dos grans blocs:

Activitats dirigides Actualment més de 17 activitats iniciades i en ple funcionament es desenvolupen al Poliesportiu A.Ramallets.

Veure Activitats per a Infants
Veure Activitats per a Joves i Adults

Esports d’equip. Actualment és disposa de 5 equips de bàsquet i 4 equips de futbol.

Futbol
Bàsquet

L’Inscripció als equips de Futbol i Bàsquet s’ha de tramitar a l’Ajuntament de Mediona , la resta d’activitats s’han de dirigir directament al Poliesportiu A. Ramallets.

En el següent enllaç trobareu la Inscripció EEMM i la podreu enviar a través de Tràmits i Gestions de la  la Seu Electrònica – Instància Genèrica

La formació dels nostres agents implicats, assumint les despeses que aquest perfeccionament, ja sigui per reglament o per ampliar coneixements, tenint un cost zero per a les persones que se’n beneficien:

  • Carnets d’entrenadors per dirigir els nostres equips inscrits a les lligues de la Federació Catalana de futbol.
  • Carnets DEA (desfibril·ladors) i primers auxilis, per al personal implicat en la pràctica esportiva i de lleure del municipi (entrenadors, responsables d’instal·lacions, …)

Activitats esportives