El Roure

El Roure

El Roure que, des del 2001, ha desenvolupat el seu concepte d’escola viva en una finca rústica del municipi.

Escola El Roure
Finca Solé. Mediona. Alt Penedès. Barcelona
info@elroure.org
645 38 98 22 – 93 742 80 30
Web: https://www.elroure.org