L’Institut Escola Sant Quintí de Mediona

L'Institut Escola Sant Quintí de Mediona

L’Institut Escola Sant Quintí de Mediona es troba al municipi de St. Quinti de Mediona, és el centre de referència pels estudiants que han iniciat educació secundària.

L’Institut Escola Sant Quintí de Mediona
Passeig de les Deus, 17
08777 Sant Quintí de Mediona
938 99 84 54
Web: https://agora.xtec.cat/iesantquinti/
E-mail ; a8027237@xtec.cat