El Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès trasllada el seu local a l’Av. Tarragona, 37 pis 2

https://www.registradores.org/directorio/-/registros/propiedad/barcelona/vilafranca-del-penedes/registro-de-la-propiedad-de-vilafranca-del-penedes-n-01