Sol·licitud telemàtica.

– Descarregueu la Fitxa d’Inscripció 2021.

Inscripció Cursets i Aquagym 2021

– Deseu la sol·licitud a l’ordinador,empleneu-la i signeu-la.

– Per finalitzar:

* Adjuntar la Fitxa d’Inscripció i la Documentació complementaria:

-Fotocòpia Targeta Sanitària del CatSalut.

-Comprovant bancari de pagament. *En el cas de Cursets de Natació no és formalitzara el pagament fins a la formalització de grups.

Declaracio-responsable.

I Adjuntar tota la documentació través del següent enllaç Instància Genèrica (Seu-Electrònica)