Arxiu Municipal de Mediona

El Servei d’Arxiu Municipal de Mediona és el servei de l’ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Mediona.

L´Arxiu Municipal de Mediiona forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d’entitats i associacions
  • Suport a la investigació

Consulta

Ajuntament de Mediona
Carrer del Dr. Trueta, 10.
Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Consultes i informació: 938 985 002 i e-mail: mediona@diba.cat

Fons documentals

L’arxiu municipal de Mediona conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d’entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Mediona

Fons de l’Administració Local

101  Ajuntament de Mediona

Fons públics no municipals

201  Jutjat de Pau de Mediona (1848-2003), 6.3 m.

Fons privats

301  Cambra Agrària local (1952- 1996), 0.12 m.
302  Associació de Defensa Forestal (1990-1999), 0.12 m.
303  Delegació local de FET y de las JONS( 1995-1998), 0.12 m.
304  Creu Roja (1990-2002), 0.12 m.
305  Patronat Mitjans de Comunicació
306  Agrupació Coral Mediona (1980-1981), 0.12 m.

A través dels següents enllaços trobareu més informació ;

http://xam.diba.cat/sites/xam.diba.cat/files/resize/userfiles/comunitat/xarxa/banner_web_opc1-150x50.jpg http://xam.diba.cat/sites/xam.diba.cat/files/resize/userfiles/comunitat/xarxa/banner_arxius_municipals_digitals-150x50.jpg http://xam.diba.cat/sites/xam.diba.cat/files/userfiles/comunitat/xarxa/banner_exposicions_virtuals_new.jpg http://xam.diba.cat/sites/xam.diba.cat/files/userfiles/comunitat/xarxa/banner_instruments-148x50.jpg

desembre, 2022