SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE MEDIONA

Des de l’any 2005 el Consell Comarcal de l’Alt Penedès en conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mediona ofereix un Servei d’Orientació Laboral a totes les persones del municipi que estiguin en recerca de feina o millora laboral: El servei es realitza els dilluns de 9 a 14h a la Planta Baixa del Pantinkillo i cada tercer dilluns de mes a St. Elies o Font del Bosc , sempre amb cita prèvia

En aquest servei oferim:Entrevistes individuals on es fa un acompanyament sobre necessitats més específiques  i alta al Servei.

Totes les persones que vinguin al Servei d’Ocupació per primer cop hauran d’aportat la següent documentació:
 
-Informe de vida laboral actualitzat
-Currículum Vitae
-Títols i justificants de les formacions i carnets professionals.

Qui pot accedir-hi?

Qualsevol persona que hagi realitzat prèviament una entrevista ocupacional per tal de formalitzar la seva inscripció al nostre servei.

Quan?

Els dilluns al Pantinkillo, i cada tercer  dilluns de mes a la Font del Bosc.

Què hi trobaràs?

Suport i acompanyament dels tècnic d’orientació en la teva recerca a través de les noves tecnologies. Informació actualitzada sobre la nostra oferta formativa: cursos de formació ocupacional, programes específics de formació i/o treball així com informació sobre altres centres on s’imparteixen cursos subvencionats, formació d’adults, idiomes, informàtica, etc…

Totes les persones que vinguin al Servei d’Ocupació per primer cop hauran d’aportat la següent documentació:
 
-Informe de vida laboral actualitzat
-Currículum Vitae
-Títols i justificants de les formacions i carnets professionals.

Les persones interessades han de demanar cita prèvia al telèfon 93.890.00.00 Extensió 132 o al e-mail evirgili@ccapenedes.cat   Eva Virgili Beneyto, Tècnica d’Orientació Laboral a Mediona .

desembre, 2022