Medi Ambient i Aula Ambiental

L’Àrea de Medi Ambient té el repte de fer de la Mediona un poble saludable i sostenible ambientalment tant en l’àmbit natural com en l’entorn urbà. La correcta gestió dels residus, l’estalvi d’aigua i de l’energia, la qualitat del paisatge i de les zones verdes, el control sanitari i el tractament integral del cicle de l’aigua són elements clau per a la consecució dels objectius ambientals i de salut pública.

Funcions:

• Vetllar per l’espai d’interès natural .
• Gestionar les sol·licituds i autoritzacions per fer foc per a crema de restes vegetals.
• Control, gestió i disciplina mediambiental del municipi.
• Control de la recollida selectiva dels residus municipals.
• Control de l’aigua d’abastament públic: vigilància dels nivells de nitrats de l’aigua, campanyes d’estalvi d’aigua, etc.
• Gestió i control dels animals de companyia: cens d’animals de companyia, autorització per a la tinença de gossos potencialment perillosos, control dels gats de carrer, campanyes de sensibilització.
• Gestió i control de plagues d’animals que afecten a les zones urbanes: rates, coloms, estornells, mosquits, etc.
• Gestió de les ordenances municipals de caire ambiental.

Notícies relacionades

octubre, 2022