Medi Ambient

L’Àrea de Medi Ambient té el repte de fer de la Mediona un poble saludable i sostenible ambientalment tant en l’àmbit natural com en l’entorn urbà. La correcta gestió dels residus, l’estalvi d’aigua i de l’energia, la qualitat del paisatge i de les zones verdes, el control sanitari i el tractament integral del cicle de l’aigua són elements clau per a la consecució dels objectius ambientals i de salut pública.

Funcions:
• Vetllar per l’espai d’interès natural .
• Gestionar les sol·licituds i autoritzacions per fer foc per a crema de restes vegetals.
• Control, gestió i disciplina mediambiental del municipi.
• Control de la recollida selectiva dels residus municipals.
• Control de l’aigua d’abastament públic: vigilància dels nivells de nitrats de l’aigua, campanyes d’estalvi d’aigua, etc.
• Gestió i control dels animals de companyia: cens d’animals de companyia, autorització per a la tinença de gossos potencialment perillosos, control dels gats de carrer, campanyes de sensibilització.
• Gestió i control de plagues d’animals que afecten a les zones urbanes: rates, coloms, estornells, mosquits, etc.
• Gestió de les ordenances municipals de caire ambiental.

Deixalleria

Residus admissibles:

Paper i cartró, ferralla, tèxtils, electrodomèstics, mobles similars, matalassos, somiers, portes i marcs de finestres, rustes, restes de jardineria, runes inerts, embalatges, envasos de productes fitosanitaris d’adobs, olis de vehicles, bateries d’automobils, piles, aerosols, pintures, vernissos i dissolvents químics no tòxics, radiografies, fluorescents i llums de vapor, pneumàtics de cotxes, olis vegetals i vidre d’ampolles.

Residus no admissibles:

Escombraries domèstiques, medicaments o residus infecciosos, líquids de fotografia, recipients que hagin contingut residus tòxics o perillosos, residus radioactius o residus no identificats.

HORARI:
Dissabte de 10 a 14h

TELÈFON: 938985002

UBICACIÓ: Font del Bosc

Notícies relacionades

setembre, 2020

Filtrar esdeveniments

29set16:0020:00DINAMO FONT DEL BOSC. PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL

29set17:30Ple municipal