Equip de Govern

Juli Silvestre Martínez
Som Mediona (Esquerra Republicana de Catalunya)
Alcaldia
Llei de Barris
Economia i Hisenda
Gestió Interna i RRHH

Maica Sandalinas Vázquez
Som Mediona (Esquerra Republicana de Catalunya)
Tinent d’Alcalde
Infància, Joventut i Gent Gran
Entitats, AAVV i Nuclis
Adjunt a la Regidoria Art, Cultura i Festes

Mario Valverde Sánchez
Som Mediona (Esquerra Republicana de Catalunya)
Convivència, Emergències i Seguretat
Manteniment, Espai Públic, Brigada i Parc Mòbil

Marc Gelabert Escuder
Som Mediona (Esquerra Republicana de Catalunya)
Obres Públiques, Urbanisme i Habitatge
Turisme, Comerç i Fires
Promoció Econòmica i Economia Social i Solidària

Aina Llotje Ravadà
Teixint Mediona (CUP)
Medi Ambient i Energia
Serveis Socials
Adjunta a la Regidoria d’Educació i Ocupació

Mireia Bosch Mateu
Teixint Mediona (CUP)
Polítiques d’Igualtat i Gènere
Art, Cultura i Festes
Adjunta a la Regidoria de Medi Ambient i Energia

Sònia Poch Galisteo
Junts per Mediona (Junts Per Catalunya)
Educació i Ocupació
Sanitat
Esport i Lleure
Caad/Mancomunitat

Francesca Ferrer Suriol
Seguim per Mediona (PSC)

Arnau Brik Contel
Seguim per Mediona (PSC)

Jaime Gallart Calaf
Seguim per Mediona (PSC)

Sebastian Montero Flotats
Seguim per Mediona (PSC)