La vespa asiàtica; una espècia nouvinguda que s’instal.la a Mediona

En relació a la problemàtica generada per l’arribada recent de la vespa asiàtica (Vespa velutina) a Mediona, us volem adreçar unes notes que esperem que us siguin útils:

Els cos d’Agents Rurals ens informem que aquesta espècie ja te la seva presència confirmada al nostre municipi i que actualment es considera inviable la seva eradicació. Aixì mateix, l’àrea d’infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona considera que les tasques d’eliminació de reines fundadores i nius no aconsegueixen reduir els nivells d’invasió (i d’acord amb publicacions científiques podrien arribar a ser contraproduents).

Això vol dir que en aquells municipis on la presència ja està confirmada, els criteris per a l’eliminació és només dels nius potencialment problemàtics amb les persones. La responsabilitat d’extreure el niu és del propietari del terreny, si el terreny és privat, i de l’ajuntament si el terreny és públic.

Dades generals

Vespa velutina nigrithorax | Vespa spp (espècies no europees) 

Reial Decret 630/2013 | Reglament (UE) 1143/2014 

Citada o present actualment a Catalunya

Distribució original

  • Sud-est asiàtic.    

Vies d’entrada i expansió

  • Transport – polissó. Dispersió natural postimplantació.
  • Introducció accidental lligada al comerç de mercaderies de la Xina.

Impactes

  • Predador molt agressiu de les abelles així com de vespes i altres pol·linitzadors importants. 
  • Greu impacte en la biodiversitat d’insectes natius i en els serveis de pol·linització en general.
  • Danys econòmics als apicultors. El 80% de la dieta són larves d’abella.
  • Efecte negatiu en la pol·linització que pot provocar una pèrdua de producció – fruits. 
  • Picades. Problemes amb persones al·lèrgiques. Molèstia per a les activitats recreatives. 

Què fer si detectem un niu de vespa velutina?

En cas d’observació de qualsevol d’exemplars o de nius contacteu amb el Cos dels Agents Rurals: Tel. 93 561 70 00 o al a/e velutinacar@gencat.cat. En cas de picades truqueu al 061.

Nius retirats per l’Ajuntament

  • 16/09/2020 – Font del Bosc (Parc) – Niu sense reines