Vespa Velutina. Actuacions durant la primavera

Amb l’arribada de la primavera les reines de vespa velutina surten de la hibernació i comencen el seu cicle vital. És l’època de l’any clau. Per cada reina que eliminem, evitarem que a l’estiu hi hagi un niu de grans dimensions amb milers de vespes.


Què cal fer?

Durant els mesos de març i abril, cal que estem alerta per si localitzem un niu, principalment sota porxades, sota finestra, a les teulades de garatges, magatzems o coberts.

Durant aquests mesos són de la mida d’una taronja, però al maig i al juny ja poden ser de la mida d’una pilota de futbol.

Si localitzeu un niu, aviseu l’Ajuntament, que ho traslladarà als apicultors del municipi.

 

Cicle de vida

El cicle de vida de la vespa velutina comença durant els mesos de març i abril. És quan les reines surten de la hibernació i cadascuna d’elles comença a construir el seu niu embrionari. Busquen aliment dolç com la fruita, líquids…

Cap al maig i el juny neixen les primeres obreres que són les que ampliaran el niu. Les obreres surten a buscar aliment dolç i insectes i la reina ja no surt més. Al niu hi haurà més de cent vespes.

Durant els mesos de juliol, agost  i setembre, les vespes construeixen el niu secundari a les parts més altes dels arbres. Llavors abandonen el niu primari i ja no busquen aliment dolç, només busquen insectes. En aquest niu secundari hi haurà milers de vespes i comencen l’atac als ruscs d’abelles.

Entre octubre i novembre és quan hi ha la màxima activitat al niu secundari. Neixen les noves reines i també els mascles. Es fecunden les futures reines i és quan s’exerceix la màxima pressió als ruscs d’abelles.

Finalment, entre el desembre i el febrer de l’any següent, les noves reines fecundades abandonen el niu. Hivernen en un forat d’arbre o bé en un forat a terra… Les obreres que queden al niu aniran morint. El niu queda abandonat i ja no el tornaran a ocupar. De cada niu en poden sortir més de cent reines noves i en sobreviu la hibernació entre un 5 i un 10%.

Més informació  La Vespa asiàtica

Cicle anual de la vespa asiàtica (vespa velutina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vespa velutina adulta

Vespa asiàtica adulta (vespa velutina)

Niu embrionari de la vespa asiàtica
Niu embrionari de la vespa asiàtica, com una pilota de tenis

Niu embrionari de la vespa velutina. Comparativa amb pilota de tennis