AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2021 al CCAP

 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha creat un tràmit electrònic per tramitar els ajuts per al pagament del lloguer que ha convocat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2021

L’any 2020, el Consell Comarcal va tramitar ajuts per al pagament del lloguer i per a 471 famílies de l’Alt Penedès i per un import d’adjudicació de 733.508 €.

Enguany, coincideixen en el temps 3 convocatòries de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: la convocatòria ordinària, que té com a finalitat facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a les persones en risc d’exclusió social, la convocatòria adreçada exclusivament a les persones grans (65 anys o més) i la convocatòria extraordinària per contribuir a minimitzar l’impacte social i econòmic de la COVID.

En tots els casos, cal que l’habitatge llogat sigui l’habitatge habitual i que la persona sol·licitant de l’ajut sigui el titular del contracte de lloguer, els ingressos de la unitat familiar no poden superar els establerts a les bases de cada convocatòria i cal tenir el lloguer domiciliat en una entitat bancària.

L’import dels ajuts és un percentatge fix sobre l’import de la renda de lloguer anual, i es calcula sobretot en funció dels ingressos i del nombre de membres de la unitat familiar.

El termini de sol·licitud per a la convocatòria ordinària i la convocatòria específica per a persones grans és el 4 de juny de 2021. No hi ha termini de sol·licitud per als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte social i econòmic de la COVID.

Les sol·licituds s’han de presentar preferentment de manera telemàtica i requereixen disposar d’un certificat digital (idCAT).

La convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer per contribuir a minimitzar l’impacte social i econòmic de la COVID, preveu dues modalitats:

Els ajuts per al pagament total o parcial de la renda de lloguer i els ajuts per a la cancel·lació total o parcials dels ajuts transitoris de finançament.

INFORMACIÓ GENERAL

 • Qui ho pot demanar?
  Les persones propietàries o qui tingui dret a disposar (usufructuari/ària, etc.) amb condició de persones físiques o jurídiques i que reuneixin les condicions descrites a l’article 3 de les Bases.
 • Quan es pot demanar?
  Termini s’estableix de l’1 de setembre a 31 d’octubre de 2021.
 • Preu del tràmit
  Gratuït.
 •  

COM ES POT TRAMITAR?

 • Presencialment

A l’Oficina Comarcal d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, carrer Hermenegild Clascar, 1-3, de Vilafranca del Penedès. Cal sol·licitar CITA PRÈVIA al Servei d’Habitatge a través de la web del Consell o bé per telèfon al 938.900.000 Ext. 465 i 464

 • Telemàticament

Més informació aquí.