La C-15 es tallarà els dies 6, 7 i 8 només de nit

Tal i com es va transmetre anteriorment, per tal d’executar els sondejos necessaris per a la caracterització dels materials existents entre els PK 37 al 39 de la carretera C-15, entre els municipis de Vallbona d’Anoia i la Torre de Claramunt és necessari realitzar unes restriccions de trànsit. Per tal de minimitzar les afeccions als municipis s’ha programat realitzar-les els propers dies 6, 7 i 8 de novembre de 2018 en horari nocturn, les quals no impliquen talls totals de circulació, amb les següents característiques:

Dimarts 6 de novembre:
Restricció de trànsit, en sentit Igualada entre els enllaços de Canaletes (PK 31+600) i l’enllaç d’Igualada/Vilanova del Camí (44+000) de la carretera C-15. El desviament es realitzarà per les carretera BV-2304 i C-244, entre les 22:00 i les 06:00 hores. A més en aquesta restricció s’aprofitarà per reparar totes les juntes de dilatació del viaducte sobre l’Anoia situat al PK 36+350 de la carretera C-15, entre els municipis de Cabrera d’Anoia i Vallbona d’Anoia.
Restricció de trànsit, en sentit Vilafranca, cap restricció llevat que es tallarà el Ramal d’incorporació de l’enllaç Capellades (estació de FGC) del PK 37 de la carretera C-15, en sentit Igualada. El desviament es realitzarà per les carretera B-244 i C-244, entre les 22:00 i les 06:00 hores.

Dimecres 7 de novembre:
Restricció de trànsit, en sentit Igualada entre els enllaços de Capellades (PK 37+000) i l’enllaç d’Igualada/Vilanova del Camí (44+000) de la carretera C-15. El desviament es realitzarà per les carretera B-244 i C-244, entre les 22:00 i les 06:00 hores. A més en aquesta restricció s’aprofitarà per reparar totes les juntes de dilatació del viaducte sobre el torrent de la Font d’en Planes situat al PK 40+550 de la carretera C-15 en el municipi de La Torre de Claramunt.
Restricció de trànsit, en sentit Vilafranca, cap restricció.

Dijous 8 de novembre:
Restricció de trànsit, en sentit Igualada entre els enllaços de Capellades (PK 37+000) i l’enllaç d’Igualada/Vilanova del Camí (44+000) de la carretera C-15. El desviament es realitzarà per les carretera B-244 i C-244, entre les 22:00 i les 06:00 hores. A més en aquesta restricció s’aprofitarà per reparar totes les juntes de dilatació del viaducte sobre el torrent de la Font d’en Planes situat al PK 40+550 de la carretera C-15 en el municipi de La Torre de Claramunt.
Restricció de trànsit, en sentit Vilafranca, cap restricció.