Bibliobús Montau

INFORMACIONS PRÀCTIQUES DEL SERVEI PER LA SITUACIÓ SANITÀRIA

Comuniquem el dia i hora de pas per la vostra parada pel mes de desembre.Es continua donant el servei de préstec i retorn de documents, préstec interbibliotecari, informació bibliogràfica.

Es recomana la petició prèvia de documents via formulari “connecta” (bibliobús Montau), mail, telèfon o whasap

 

 
 

https://bibliotecavirtual.diba.cat/documents/352366/444021/nou_bus_montau_3.JPG/02dff24b-74d4-41d9-8c0b-739128fc48c2?t=1509354492376