Bibliobús Montau

INFORMACIONS PRÀCTIQUES DEL SERVEI PER LA SITUACIÓ SANITÀRIA

Comuniquem que en aplicació de la Resolució SLT 2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, hem de reestructurar de nou els horaris de servei dels bibliobusos per tal que aquests visitin un únic municipi al dia.

Això ens obliga a reajustar els horaris que s’havien aplicat a partir de la represa del servei i a disminuir la freqüència de pas en totes les rutes. Aplicarem aquesta mesura, provisionalment, durant el mes de novembre.

En el vostre municipi rebreu servei:

Mediona-Sant Joan de Mediona, el divendres 13 de 11:00-13:00

Mediona-Sant Pere Sacarrera, el dimarts 17 de 11:00-13:00

Informem que seguint les mesures recomanades a l’esmentada resolució,  els serveis del bibliobús seran:

-El préstec i la devolució de documents.

-El préstec interbibliotecari, la informació bibliogràfica i la informació general.

Es suspendran temporalment les activitats culturals o de lleure, excepció de les que es realitzin per a grups de convivència als centres escolars.

Si les condicions meteorològiques ho requereixen, el servei es prestarà a l’interior del vehicle, i es permetrà l’accés simultani d’un usuari o unitat familiar, prèvia neteja de mans amb el gel hidroalcohòlic que es posarà a la seva disposició, i respectant l’ús obligatori de la mascareta i la distància de seguretat (1,5 m, o el seu equivalent d’una superfície de 2,5 m2 per persona).

Des de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona s’informarà dels nous horaris a través dels diferents canals virtuals, pàgina web (https://bibliotecavirtual.diba.cat/bibliobusos) i xarxes socials.

Es continua promovent la petició prèvia de documents a través del formulari Connecta, el correu electrònic o el telèfon, per tal que els usuaris puguin fer la petició prèvia dels documents desitjats.  A més, el personal continuarà la tasca d’assessorament i prescripció, així com la promoció de tots els serveis virtuals que ofereix la Xarxa de Biblioteques.

 

https://bibliotecavirtual.diba.cat/documents/352366/444021/nou_bus_montau_3.JPG/02dff24b-74d4-41d9-8c0b-739128fc48c2?t=1509354492376