Sol·licitud telemàtica.

– Descarregueu la Fitxa d’Inscripció 2021.

Inscripció Casal d’Estiu 2021 format WORD

Inscripció Casal d’Estiu 2021 format PDF

– Deseu la sol·licitud a l’ordinador,empleneu-la i signeu-la.

– Per finalitzar:

* Adjuntar la Fitxa d’Inscripció i la Documentació complementaria:

-Fotocòpia Targeta Sanitària del CatSalut.

– Llibre de Vacunes actualitzat.

-Comprovant bancari de pagament.

Declaracio-responsable.

I Adjuntar tota la documentació través del següent enllaç Instància Genèrica (Seu-Electrònica)

 

 Informació complementaria Beneficis fiscals Casal d’Estiu 2021

Les famílies interessades en sol·licitar bonificacions en la quota de l’Esplai d’Estiu tindran 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de matriculació per a presentar la sol·licitud de forma presencial o bé telematicament en el següent enllaç: Instància Genèrica 

La documentació necessària està detallada en l’ordenança fiscal núm 26 següent: OF- 26 Taxa per l’assistència a l’esplai d’estiu l’Art 5 Beneficis Fiscals. 

* En cas de no adjuntar tota la documentació el tràmit no serà vàlid.

* Es poden tramitar les inscripcions fins al 28 de maig.