Es posa en coneixement de tota la població que, d’acord amb la legislació vigent, Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts , Decret 64/1995, de 7 de març,
pels quals s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana; i atesa la situació d’alt risc d’incendi forestal;

ESTÀ TOTALMENT PROHIBIT,

ENTRE EL 15 DE JUNY I EL 15 DE SETEMBRE

A MENYS DE 500 METRES DE LES ZONES BOSCOSES:

– Encendre foc per qualsevol tipus d’activitat i de crema.

– Encendre fogueres o focs a terra en terrenys públics.

– Llençar coets, petards i tota mena de material pirotècnic.

– Llençar burilles en els vials.

- Fer Barbacoes.