L’Ajuntament de Mediona ha signat un conveni amb la Fundació Provea, per la cessió temporal de la casa de Ca l’Agulló de Sant Joan de Mediona.

L’objectiu d’aquest acord és iniciar el camí per donar un ús col·lectiu i comunitari a aquesta casa. Esperem que amb aquest pas puguem generar nous espais que donin resposta no només a la manca d’espais socials sinó també a les situacions d’emergència de l’habitatge. Des de ja feia temps la casa havia deixat d’estar habitada de forma estable i això n’ha comportat el deteriorament; així i tot hem vist diferents intents per a recuperar-la o per donar-li un ús, el darrer dels quals ens continua alertant sobre el problema d’accés a l’habitatge, un dret per la garantia del qual volem continuar treballant.

Convidem al veïnat de Mediona així com a les diferents entitats que en configuren el teixit social i cultural a pensar-ne els usos futurs que li podem donar; pensem que la millor manera per a fer-ho és obrir un procés participatiu que pugui escoltar i donar resposta a les diferents necessitats.

El conveni signat amb la fundació també recull la cessió d’un espai de bosc al voltant de Sant Joan que volem habilitar com a circuit per a bicis i patinets.

Aquest acord fa quasi un any que s’està gestant, però diferents circumstàncies han anat dificultant i endarrerint la seva concreció. Tots aquests acords han estat compartits amb la família, que ha agraït molt la proposta i hi han donat suport.

Desitgem que aquesta actuació contribueixi a dignificar i a recuperar de forma col·lectiva aquesta casa històrica.