El passat 19 de juny es va posar en coneixement de l’Ajuntament un fet inusual i sorprenent. Les aigües de la bassa dels rentadors de la riera s’havien tornat de color púrpura. A més, es va poder veure un elevat nombre de peixos adults morts.

Es va avisar d’immediat a l’Agència Catalana de l’Aigua que, juntament amb el tècnic municipal, van prendre mostres d’aigua per portar-les a analitzar.

A dia d’avui només tenim resultats parcials de les analítiques però, dit amb la prudència que cal mantenir en aquests casos, tot sembla indicar que es tracta d’un fenomen natural i que no està relacionat amb cap tipus de vessament industrial o tòxic.

Les aigües estancades, en determinades condicions, poden resultar un hàbitat favorable a un determinat tipus de bacteris, anomenats bacteris pùrpures del sofre. Quan hi proliferen massivament provoquen aquesta coloració a l’aigua. Les esmentades condicions són la falta d’oxigen i la presència de sofre i de matèria orgànica, condicions que s’ha comprovat que es compleixen a la bassa. La manca d’oxigen, tanmateix provocada naturalment per l’estancament de les aigües i la falta de pluja, hauria provocat alhora la mortalitat dels peixos més grans per asfíxia.

Si bé no havíem vist mai aquest fenomen a la riera de Mediona, es un fet que es produeix en altres indrets del principat d’una manera més o menys regular, com a l’estanyol vermell de Banyoles o a l’estany vermell de la casa de Calders, al Bages. 

Ens estem coordinant amb els corresponents tècnics per preparar un article de profunditat pel proper butlletí. Us continuarem informant.