CERTAMEN LITERARI DE SANT JORDI 2021

BASES 

Totes les obres presentades al certamen de Sant Jordi han de ser originals, inèdites i en llengua catalana. No s’hi poden presentar obres premiades en altres certàmens. 

El tema i l’estil literari és LLIURE, podent presentar-se en narració, poesia, còmic, tuit…

 

Categories i premis:

El concurs es divideix en les següents categories:

  • Categoria A: menors de 12 anys. Experimenta amb les lletres i amb l’escriptura a la teva manera
  • Categoria B: de 13 a 17 anys: T’animem a presentar un microrelat en un tuit (280 caràcters) 
  • Categoria D: de 18 anys en endavant. Obrim dos formats: microrelat en un tuit (280 caràcters) o relat breu (extensió màxima d’una pàgina DINA4)

Les obres guanyadores tindran un val de 70 euros a bescanviar per llibres a la llibreria La dent de Lleó o a les parades instal·lades a Mediona el dia de Sant Jordi. Hi haurà un o varis premis per cada categoria i els accèssits que el Jurat cregui convenient. Els treballs poden ser individuals o en equip. En cas de resultar premiat un treball en equip, el premi es repartirà entre tots/es els/les components del grup. 

Forma de presentació de les obres i data de lliurament:

Donades les circumstàncies actuals, la forma de presentació serà telemàtica. Envieu els vostres originals a l’adreça pij.mediona@diba.cat

Per tal de garantir l’anonimat, des d’aquesta adreça es reenviaran, anònimament, els textos al jurat. Només la persona que gestiona aquesta adreça pot saber les autories (actuarà com a sobre tancat). Un cop decidit el veredicte per part del jurat es comprovarà l’autoria. 

Especifiqueu al missatge del correu: Nom, cognoms, telèfon i edat. 

El termini de presentació serà fins DIJOUS 8 D’ABRIL.

El lliurament de premis tindrà lloc a la Plaça Països Catalans el dissabte 24 d’Abril a les 17 h. Els premis es poden deixar d’atorgar si cap obra no arriba a la qualitat necessària, a judici del jurat. El veredicte del jurat és inapel·lable. La participació en aquest concurs implica l’acceptació de la seva decisió i d’aquestes bases. 

Els/les guanyadors/es dels premis hauran de lliurar el document en format digital (Word, OpenOffice, LibreOffice) per a la seva possible publicació o mostra.