– Descarregueu la sol·licitud

Sol·licitud d’Ajuts Escolars municipals 2020-2021 format PDF

Sol·licitud d’Ajuts Escolars municipals 2020-2021 format WORD

– Deseu la sol·licitud a l’ordinador,empleneu-la i signeu-la.

– Per finalitzar:

* Adjuntar Documentació a presentar

I Adjuntar tota la documentació través del següent enllaç Instància Genèrica (Seu-Electrònica)

                  

A les oficines de l’Ajuntament de Mediona en horari d’oficina de 09h a 14h de dilluns a divendres.

 

* En cas de no adjuntar tota la documentació el tràmit no serà vàlid.

* Es poden tramitar les inscripcions fins al 30 de juny, fora d’aquest termini no seran admeses.