– Descarregueu la sol·licitud

Sol·licitud d’Ajuts Escolars municipals 2021-2022 format PDF

Sol·licitud d’Ajuts Escolars municipals 2021-2022 format WORD

– Deseu la sol·licitud a l’ordinador,empleneu-la i signeu-la.

– Per finalitzar:

* Adjuntar Documentació a presentar

I Adjuntar tota la documentació través del següent enllaç Instància Genèrica (Seu-Electrònica)

 També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

                  

– Descarregueu la sol·licitud

Sol·licitud d’Ajuts Escolars municipals 2021-2022 format PDF

Sol·licitud d’Ajuts Escolars municipals 2021-2022 format WORD

– Deseu la sol·licitud a l’ordinador,empleneu-la, signeu-la i realitzeu impressio d’aquesta.

– Per finalitzar:

Documentació a presentar

A les oficines de l’Ajuntament de Mediona en horari d’oficina de 09h a 14h de dilluns a divendres.

 

* En cas de no adjuntar tota la documentació el tràmit no serà vàlid.

* Es poden tramitar les inscripcions fins al 25 de juny, fora d’aquest termini no seran admeses.