Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) 

Definició 

El model de Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) és una modalitat d’intervenció psicosocial que pretén reduir l’impacte negatiu de la cura que a vegades poden experimentar els cuidadors i cuidadores no professionals, i millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

Objectiu general 

L’objectiu general del Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua és millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores no professionals i de les persones en situació de dependència.

Es tracta d’un recurs que promou el suport emocional i la relació entre persones cuidadores que comparteixen una mateixa problemàtica, per tal que se sentin recolzades en el procés de cura de la persona en situació de dependència. No és una activitat de formació. 

Els objectius específics:

  • Generar vincles de relació, de recolzament i d’ajuda mútua entre les persones cuidadores perquè puguin compartir l’experiència de cuidar d’una manera satisfactòria.
  • Oferir estratègies al cuidador perquè gestioni favorablement necessitats i conflictes.
  • Donar suport al cuidador per a la gestió d’emocions i sentiments que surtin durant el procés de cura per tal de prevenir i evitar situacions d’esgotament.
  • Informar als cuidadors dels diferents recursos de suport que hi ha al seu territori o de les diferents entitats públiques i privades que els poden

Població destinatària 

El Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) està adreçat a les persones cuidadores no professionals de persones grans, de persones amb dependència o de persones amb discapacitat o problemes de salut mental.

Les sessions grupals estan conduïdes per una persona professional que, preferiblement, serà un/a psicòleg/a.

El grup te una durada de 10 sessions d’una hora i mitja cadascuna. Les persones que participin s’han de comprometre a:

    • Voler compartir les seves experiències com a cuidador/cuidadora amb altres persones que es troben en la mateixa situació.
    • Assistir a totes les sessions o avisar telefònicament en el cas que no puguin anar.

El 26 de setembre s’iniciarà el grup de suport emocional i ajuda mútua per a persones cuidadores no professionals al Pantinkillo de Mediona. Horari: de 17’30 a 19 els dijous (10 sessions)

Lloc: Pantinkillo de Mediona