Centre Obert Mediona

Definició

El Centre obert és un projecte socioeducatiu per als infants, facilita el treball tant a nivell individual com familiar, així com el seguiment de plans educatius recolzant el treball de prevenció i suport d’altres institucions: Escoles, família… i donant elements motivacionals als menors que hi participen.

L’Objectiu d’aquest servei de caire socioeducatiu, formatiu i lúdic dirigit a infants i a les seves famílies, on és realitzar una tasca dirigida bàsicament l’aprenentatge de pautes i habilitats socials, mirant de prevenir situacions de risc per els infants.

El Centre Obert de Mediona és un espai públic i gratuït que l’Ajuntament posa al servei dels joves del municipi de edats compreses entre els 3 a 12 anys. El local ofereix una sèrie de recursos al propi espai per a tal d’esdevenir un punt de trobada, d’informació, un espai de reforç escolar i de lleure per als infants.

Objectius Generals

• El Centre obert és un projecte socioeducatiu per als infants, facilita el treball tant a nivell individual com familiar, així com el seguiment de plans educatius recolzant el treball de prevenció i suport d’altres institucions: Escoles, família… i donant elements motivacionals als menors que hi participen.

• L’Objectiu d’aquest servei de caire socioeducatiu, formatiu i lúdic dirigit a infants i a les seves famílies, on és realitzar una tasca dirigida bàsicament l’aprenentatge de pautes i habilitats socials, mirant de prevenir situacions de risc per els infants.

• El Centre Obert de Mediona és un espai públic i gratuït que l’Ajuntament posa al servei dels joves del municipi de edats compreses entre els 3 a 12 anys. El local ofereix una sèrie de recursos al propi espai per a tal d’esdevenir un punt de trobada, d’informació, un espai de reforç escolar i de lleure per als infants.

Objectius Específics

• Reforçar hàbits socials i autoestima dels menor.
• Ajudar als infants a desenvolupar actituds positives per a l’aprenentatge
• Afavorir la integració de l’alumnat nouvingut en l’àmbit escolar.
• Assegurar un tracte més personal i adaptat a les necessitats dels menors dins d’ un grup reduït.
• Ajudar als pares a desenvolupar actituds positives per a la criança dels seus fills.
• Afavorir la resolució de possibles conflictes entre infants i entre pares i fills.

Horari i Ubicació

Donada la dispersió geogràfica del municipi l’espai jove Mediona està ubicat físicament en dos espais:
El Pantinkillo de Mediona obre públicament de dilluns a divendres de 16:30 a 20:00, i a l’espai de l’associació de veïns de la Font del Bosc, no està obert al públic, però espot disposar de l’espai dos dies a la setmana.
El Centre obert dos dies a la setmana, dividit quatre en grups:
• Dimarts i dijous de 16:30 a 18:00 i de 18:00 a 19:30 a Sant Joan de Mediona.
• Dilluns i divendres de 16:30 a 18:00 i de 18:00 a 19:30 a la Font del Bosc.