Gestió de Residus

Deixalleria

Residus admissibles:

Paper i cartró, ferralla, tèxtils, electrodomèstics, mobles similars, matalassos, somiers, portes i marcs de finestres, rustes, restes de jardineria, runes inerts, embalatges, envasos de productes fitosanitaris d’adobs, olis de vehicles, bateries d’automobils, piles, aerosols, pintures, vernissos i dissolvents químics no tòxics, radiografies, fluorescents i llums de vapor, pneumàtics de cotxes, olis vegetals i vidre d’ampolles.

Residus no admissibles:

Escombraries domèstiques, medicaments o residus infecciosos, líquids de fotografia, recipients que hagin contingut residus tòxics o perillosos, residus radioactius o residus no identificats.

HORARI: dissabte de 10 a 14h

TELÈFON: 93 898 50 02

UBICACIÓ: nucli de la Font del Bosc (Costat del Supermercat)

Recollida de restes de poda

Projectes Socials

Diagnostic actual sistema

Estudi econòmic del servei de recollida de residus municipals. Ajuntament de Mediona. Versió 4.0. Data: 27/12/2021

juliol, 2022