Comunicació a Trànsit del canvi de domicili del Permís de Conducció mitjançant l’App miDGT

(no vàlida per tramitar el canvi de domicili del Permís de Circulació).

Així mateix, us enviem la informació actualitzada sobre els mitjans que permeten la comunicació del canvi de domicili del Permís de Circulació i/o de Conducció evitant desplaçaments innecessaris als ciutadans (a més dels relatius a la tramitació presencial a les Prefectures de Trànsit i a les oficines de l’ORGT, que requereixen cita prèvia i que estan suspesos temporalment):

  • PERMIS DE CIRCULACIÓ:

– Per telèfon trucant al 060. Si el nou domicili coincideix amb el que figura a l’INE, es procedeix a anotar el canvi sol·licitat en el Registre de vehicles (cal que l’interessat s’hagi empadronat en el nou domicili 20-30 dies abans).

– A través de l’entorn web de la DGT mitjançant el registre electrònic: https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/cambia-domicilo-vehiculo/index.shtml

– SUSPÈS TEMPORALMENT Presencialment a les Prefectures de Trànsit. Cal demanar cita prèvia: https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/cita-previa-jefaturas/index.shtml

SUSPÈS TEMPORALMENT Presencialment a una oficina de l’ORGT. Cal demanar cita prèvia: https://orgtn.diba.cat/ca/TramitsPagaments/CitaPrevia/citapreviaP0?NouTramit

 

  • PERMIS DE CONDUCCIO:

– Per telèfon trucant al 060. Es pot modificar el domicili a efectes de notificacions si aquest coincideix amb el que figura a l’INE (cal que l’interessat s’hagi empadronat en el nou domicili 20-30 dies abans).

– Des de l’app miDGT: https://sede.dgt.gob.es/es/appmidgt. Descarregant aquesta aplicació es pot consultar i modificar l’adreça de notificacions de forma gratuïta. A més, serveix per portar en format digital el permís de conducció, així com la documentació dels vehicles (permís de circulació i fitxa tècnica dels vehicles matriculats a partir de novembre de 2016)

– A travès de l’entorn web de la DGT mitjançant l’aplicació cl@ve, o bé mitjançant el Punto de Acceso General. Més ninformació en https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/cambio-de-direccion-para-notificaciones/  

– SUSPÈS TEMPORALMENT Presencialment a les Prefectures de Trànsit. Cal demanar cita prèvia: https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/cita-previa-jefaturas/index.shtml

SUSPÈS TEMPORALMENT Presencialment a una oficina de l’ORGT. Cal demanar cita prèvia: https://orgtn.diba.cat/ca/TramitsPagaments/CitaPrevia/citapreviaP0?NouTramit