cartell_renovacio-inscripcio-2019-2020-1


Com es pot formalitzar les inscripcions:

Per internet:       

- Descarregueu el formulari adient al tràmit:

Formulari Inscripció Llar d'Infants 2019-2020

Formulari Renovació Llar d'Infants 2019-2020
- Deseu la sol·licitud a l'ordinador i empleneu-la. 

- Per finalitzar: 

Adjuntar el formulari corresponent amb la documentació necessaria i adjuntar-ho través del següent enllaç; Instància Genèrica (Seu-Electrònica). 

* En cas de no adjuntar tota la documentació el tràmit no serà vàlid.


 Per Presencialment: - Empleneu la Sol·licitud i presenteu-la a l'ajuntament, a l'adreça i horaris esmentats anteriorment, amb la documentació complementaria.