Per més informació:

– Poliesportiu Municipal Antoni Ramallets  93898 58 67 (esports@mediona.cat).