A Mediona apostem per l’economia local, social, solidària i de proximitat

Mediona s’incorpora a la Xarxa de Municipis per al foment de l’Economia Social i Solidària (XMESS). Junt amb altres 47 municipis d’arreu de Catalunya, l’ajuntament vol avançar en la promoció i difusió d’un altre model econòmic, d’un altre model de consum, allunyat de les grans corporacions i de la recerca d’un benefici a costa de treballadors i de la comunitat. 

 

Què és l’Economia Social i Solidària (ESS)
És el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, col·lectives però també individuals que:

  • Prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres i/o d’altres persones per sobre del lucre.
  • Quan són col·lectives, la propietat també ho és i la gestió és democràtica.
  • Actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i apunten cap a la transformació de l’economia i la societat.
  • Són independents respecte als poders públics.