MEDIONA CUIDA’T | Amb motiu de la situació de confinament obligatori, des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’oferirà un Servei d’Atenció Psicològica per :

👤persones que visquin amb molta angoixa el fet de tenir un familiar ingressat per la Covid-19 i no poder-lo visitar,
👤persones que hagin perdut una persona estimada per la COVID-19 i no hagin pogut acomiadar-se ni fer cap cerimònia
👤o altres situacions de patiment psicològic derivades de la malaltia.
El servei el posem a disposició a les persones que viuen a l’Alt Penedès.

foto de Ajuntament de Mediona.