Borsa de treball

Convocatòria per a la creació d’una borsa d’aspirants per a la provisió de llocs de treball vacants o de reforç de tècnics/tècniques per a les Llars d’infants de Mediona en règim de personal laboral interí

Consulteu tots els detalls de l’objecte de la convocatòria, les característiques del contracte, les tasques a realitzar, els requisits, la presentació de sol·licituds, l’admissió dels aspirants, el tribunal qualificador, el procés selectiu, la resolució del concurs, la constitució de la borsa de treball i les seves característiques en aquest enllaç: BORSA DE TREBALL