PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SUPORT ECONÒMIC PER  PERSONES QUÈ HAN VIST AFECTADA AMB UNA PÈRDUA TOTAL DELS INGRESSOS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA, DEGUT A LA SITUACIÓ D’ESTAT D’ALARMA DECRETAT PER LA CRISI DE LA COVID-19.

En el darrer ple de l’Ajuntament de Mediona es va modificar les bases per  la concessió provisional d’una prestació social com a mesura extraordinària de suport econòmic a persones que han vist afectada la seva situació econòmica a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la crisi de la Covid-19.

Aquesta prestació es crea per atendre la situació extraordinària de crisi sanitària i es contempla com a mesura per atendre situacions d’urgent i greu necessitat.

La prestació es podrà sol·licitar, de manera telemàtica,  fins al 31 de desembre.

Per demanar la prestació cal sol·licitar cita als Serveis Social de l’Ajuntament trucant al telèfon 938985002.