L’Ajuntament de Mediona s’ha acollit al programa ‘Treball i Formació TRFO 2018’ del Servei d’Ocupació de Catalunya SOC, que permet  la contractació de persones en situació d’atur residents al municipi, per un període de 6  o 12 mesos, segons la línia de treball.

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès  gestiona el Programa Treball i Formació dirigit a afavorir la inserció i millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur de més llarga durada.

En el marc d’aquest programa, el SOC subvenciona els contractes de treball d’una durada de 6 o 12 mesos i les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral.

La subvenció estableix tres línies de finançament:

 Aquest programa, que pretén afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades, està dividit en 3 línies d’actuació:

Línia PANP: les persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l’ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys. Per aquesta convocatòria i línia, s’entén per persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.

cartell-senyalitzacio-panp

Línia PRGC: les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC). S’inclouen les persones destinatàries de les sol·licituds de la renda garantida de ciutadania presentada a partir del 15 de setembre de 2017.

Línia DONA: dones en situació d’atur. Podran participar les dones que es trobin en una de les situacions següents, les inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència de gènere i les dones en risc de caure en situació d’atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi (RAI o PAO) ni de l’ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 52 anys. S’entén per dones en risc de caure en situació d’atur de molt llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 12 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.

cartell-senyalitzacio-linia-dona

Gencat

Logo SEPE 2015

FSE amb lema

Per la línia PANP i COOR el contracte està de treball subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.

Per la línia PRMI i DONA el contracte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014- 2020 i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.