foc

 

Del 15 de març al 15 d’octubre no es pot encendre cap foc en terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i la franja de 500 metres que els envolta.

Aquesta prohibició forma part de les mesures per prevenir els incendis forestals a Catalunya.

Què no es pot fer al bosc

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.
  • Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • Utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d’incendi forestal.

Prèviament s’ha de sol·licitar la corresponent autorització.

Fora del període de risc esmentat cal presentar una comunicació de crema.

Més informació. al del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.