OBERT EL TERMINI PER PARTICIPAR EN EL PROJECTE “COMERÇ 21”

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Mediona han obert el període de participació dels comerços i/serveis que es vulguin presentar en aquest programa.

El Projecte Comerç 21 el promouen la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona i PIMEComerç, i busca 50 microempreses que vulguin millorar en els seus negocis amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i de l’Ajuntament de Mediona.

A través del projecte Comerç 21 es defineixen i implementen noves estratègies per donar a cada negoci, de forma individual, l’impuls que necessita. Està adreçat a 50 micropimes que tinguin menys de 10 treballadors i vol donar suport, segons les necessitats de cada cas, per millorar àrees fonamentals dels comerços i serveis com ara:

  • Redifinir el model de negoci
  • Comercialització i màrqueting
  • Digitalització
  • Equip humà
  • Professionalització i gestió

Les diferents fases del programa són:

Fase 1 Selecció. És farà un anàlisis de les candidatures i selecció de les empreses participants.

Fase 2 Planificació. Es fa diagnosi de l’empresa, definició d’objectius i accions de futur per assolir-los durant aquesta fase amb una sessió de networking entre els participants, 6 hores d’assessorament individualitzat i sessions col·lectives sobre temàtiques genèriques identificades en base a les empreses participants.

Fase 3 Execució. Es donaran 8 hores d’acompanyament individualitzat en la implementació de les actuacions plantejades a la fase 2 per materialitzar els objectius.

Fase 4 Seguiment. Les empreses rebran 2 hores d’assessorament individualitzat als 6 mesos d’haver acabat el programa, i un altra sessió de 2 hores més als següents 6 mesos, és a dir, un any després d’haver finalitzat el programa.

La participació al programa té un cost per a l’empresa de 100 € (+ IVA).

El full de sol·licitud es pot descarregar des de la web www.comerc21.cat i s’ha de fer arribar per correu electrònic al Servei de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, aalmirall@ccapenedes.cat abans del dia 7 de juny de 2021.