El departament de Salut de la Generalitat ha editat un fulletó que recull indicacions per afrontar de manera segura i saludable la verema. El fulletó conté un seguit de recomanacions tant per als empresaris que lloguen temporers, com per a les persones que treballen en la verema.

També s’inclouen recomanacions en cas de tenir símptomes i tots els recursos sanitaris públics que estan a disposició de qui ho necessiti.

Per a més informació,es recomana consultar canalsalut.gencat.cat/coronavirus.