Pont

 

Les bones notícies, de vegades, arriben de 3 en 3… aquest mes es comencen aquestes obres que la Diputació de Barcelona ens ha adjudicat!

FELICITATS MEDIONA, TINDREM UN POBLE MÉS SEGUR I CUIDAT!

Acord:
– Aprovació i adjudicació de l’expedient de contractació a Geovial SLP., de la Direcció de les obres del Projecte d’ampliació de pont i millora de la intersecció de les carreteres BV-2136 i BV-2137, al terme municipal de Mediona, per un import de 12.100 € IVA inclòs.


– Adjudicar les obres del Projecte de millora del clavegueram i condicionament de la travessera de la carretera BV-2136 al nucli de Sant Pere Sacarrera, terme municipal de Mediona, a l’empresa Copcisa SA., per un import de 177.954,20 € IVA inclòs.


– Adjudicar a l’empresa M.I J. Gruas SA., l’execució de les obres del Projecte d’Ampliació de pont i millora de la intersecció de les carreteres BV-2136 i BV-2137, terme municipal de Mediona, per un import de 226.371,56 € IVA inclòs.