Cadastre

 

 

REGULARITZACIÓ CADASTRAL A MEDIONA


La Gerència Regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona (depenent del Ministerio de Hacienda y Adminstraciones Públicas) ens ha informat de la seva intenció d’iniciar un procés de regularització de valoracions cadastrals a Mediona (a l’igual que ho faran arreu).

Això només afecta a qui ha fet i no ha declarat ampliacions, nova construcció, modificacions interiors que facin variar el valor del immoble notablement i aplicació de nous criteris en la tributació d’edificacions aïllades. 

Això és un procediment administratiu que implica audiència a les persones afectades abans de resolució i possibilitat d’interposar els corresponents recursos. 
Us ho fem saber a fi d’evitar mals entesos i alarma social.