TAXA PER ASSISTÈNCIA A L’ESPLAI D’ESTIU

1.   Casal d’estiu (5 setmanes senceres)

190 €

2.   Casal d’estiu (4 setmanes senceres)

150 €

3.   Casal d’estiu (3 setmanes senceres)

  120 €

4.   Casal d’estiu (2 setmanes senceres)

90 €

5.   Casal d’estiu (1 setmana)

60 €

6.   Sortida jove (a partir de 1r ESO)

230 €