Ateses les dificultats econòmiques que pateixen moltes persones i famílies com a conseqüència de la crisi de la COVID i que tenen una incidència directa en el pagament de lloguers i hipoteques, el Consell Comarcal ha creat una pàgina dins la web corporativa amb informació específica, i actualitzada dia a dia, sobre aquest tema.

Aquesta pàgina recull les mesures adoptades pel govern de l’Estat i de la Generalitat i tota la informació necessària perquè la ciutadania es pugui acollir a aquestes mesures.