Aigua no potable
Els darrers dies s’ha dut a terme la renovació dels cartells d'”Aigua no potable” a les següents fonts públiques:
– Font dels capellans
– Font nova
– Font del castell
– Font del Bosc
 
En els darrers resultats de les analítiques periòdiques de control s’ha constatat que l’aigua d’aquestes fonts no és apta pel consum humà ja que els paràmetres microbiològics superen els màxims establerts per la normativa sanitària vigent.
 

El cert és que els resultats de les analítiques poden variar però, ara per ara, i seguint la normativa, s’aconsella no fer ús d’aquesta aigua per al consum humà.