Nova via per demanar la baixa laboral per símptomes de COVID-19

Les persones amb simptomatologia d’infecció respiratòria poden sol·licitar una baixa automàtica de 5 dies a través de:
– Web de programació de motius: citasalut.gencat.cat
– App La Meva Salut

Només caldrà contactar amb el CAP per qüestions relacionades amb la baixa si:
– Cal demanar l’alta abans dels 5 dies.
– Els símptomes persisteixen i cal allargar la incapacitat temporal.