La colla de Sant Quintí del porc senglar, dissabte dia 24 de setembre caçarà al paratge de les Pareres.