Campanyade control del mosquit Tigre

La prevenció és el millor mètode per al control d’aquest mosquit. El més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de  les seves larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer. L’aplicació d’insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç<; per controlar-ne la plaga.

Descarrega’t el fulletó