Duració del cursos:

D’octubre de 2022 a juny del 2023.

Lloc:

Pantikillo (Sant Joan de Mediona).

*Segons el lloc de residència dels alumnes, s’obrirà la possibilitat de fer classes a altres espais del municipi.

Candidats:

Cal presentar a través del portal de tràmits de l’ajuntament mitjançant instància genèrica:
– Curriculum vitae
– Breu memòria explicativa del projecte i model formatiu
– Pressupost/hora
– Disponibilitat de carnet i vehicle propi (no és necessari per a la formació d’àrab per infants)

Data límit de presentació

18 de setembre de 2022.

 

Cursos 2022-2023

Servei extern de formacció d'anglès preintermedi*

Els dimarts de 16.30 a 18 h.

Servei extern de formacció d'anglès per a joves*

Els dijous de 18.30 a 20 h.

Servei extern de formacció de català (alfabetització)*

Els divendres de 15 a 17 h.

Servei extern de formacció d'àrab (infants)

Els divendres de 17 a 18.30 h.

Servei extern de formacció de català (nouvingudes)*

Els divendres de 17 a 19 h.