Correcció del Ban pels dies de regs de jardins particulars

· El reg dels jardins particulars es podrà realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Els habitatges de numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.