Seguretat, robatoris i comunitat

Resposta del Govern municipal a les conclusions i propostes de la trobada de poble del passat dimarts 26 de juliol, arran dels darrers robatoris viscuts a Mediona.

Aquests dies hem intensificat els contactes amb els Mossos per tal de:
-Demanar més presència habitual al municipi, tenint en compte la casuística de Mediona i a la seva especial llunyania als centres operacionals de Vilafranca i Sant Sadurní.
-Organitzar una trobada a oberta al veïnat en la que poder exposar els neguits, s’aporti informació precisa i es puguin exposar idees i propostes per aconseguir una major i real sensació de seguretat. Els Mossos han acceptat la demanda de la trobada i en concretarem una al setembre.

Sobre la proposta dels grups de wp veïnals, ens cal una mica de temps per treballar-lo. Tècnicament, un sol grup per tot el municipi no ho veiem operatiu i en tot cas no podria ser wp perquè els participants són limitats. Per una altra banda, la realitat ens ha mostrat que posar en marxa grups de wp per barris o carrers concrets està funcionant prou bé actualment, i en tots els casos s’han promogut i dinamitzat pels mateixos veïns. Pensem que aquest factor és quelcom clau a mantenir. Buscarem com lligar els objectius d’alerta en una zona, d’agilitat en la comunicació a la resta del municipi i també veure quin és el paper que ha d’assumir l’ajuntament en aquests.

I amb relació a la demanda d’informació periòdica sobre seguretat, assumim el compromís d’informar el veïnat de cadascuna de les reunions periòdiques oficials, quadrimestrals habitualment, que fem amb els Mossos i traslladar un resum del contingut d’aquestes.

Amb això esperem haver donat una primera resposta a la demanda que se’ns ha fet arribar i ens convoquen al setembre en la trobada amb els Mossos.

Aprofitem, de nou, per recordar les mesures de seguretat que en la trobada veïnal amb els Mossos de fa dos anys i en diferents comunicats s’han anat traslladant:
– Trucar al 112 davant de qualsevol sospita i constatació de possible delicte.
– Reforçar l’autoprotecció dels habitatges.
– Suport i comunicació veïnal.