La situació de sequera extrema ha provocat que, des de fa un parell de mesos, la major part del subministrament d’aigua a la urbanització de Sant Elies s’estigui fent amb camions cisterna. Segons ens informa la companyia, els pous i els dipòsits es troben sota mínims i només aporten entorn del 20% de l’aigua necessària.

El servei d’aigua a Sant Elies el du a terme la Companyia d’Aigües d’Anoia, SL directament al veïnat i, com hem pogut constatar – amb sorpresa arran d’aquesta crisi -, sense cap tipus de contracte ni conveni vinculat a l’Ajuntament. Aquest fet ha dificultat com gestionar la relació amb la companyia atès que no disposem de cap acord que reguli la situació. Tanmateix, des de l’Ajuntament hem mantingut una negociació amb la companyia per tal d’evitar, fins ara, restriccions més greus que les nocturnes que s’han fet (inicialment van plantejar oferir servei d’aigua només 4 hores al dia) i aconseguir que no s’apliqui al veïnat un cost addicional per compensar els costos dels camions cisterna.

A aquesta situació s’hi ha afegit aquest matí un problema més quan la companyia no ha restablert el servei previst a les 7:00 h, sense comunicar-ho prèviament a l’Ajuntament ni al veïnat. Assabentats de la situació, hem demanat explicacions i se’ns ha informat d’un problema tècnic amb el camió cisterna que podria trigar 24 h en resoldre’s, atenent a una suposada dificultat per trobar altres camions cisterna. Des de l’Ajuntament no hem acceptat aquesta resposta i hem exigit la recerca d’alternatives oferint contactes amb altres subministraments d’aigua per restablir el servei el més aviat possible. Finalment la companyia ha acceptat una de les propostes i preveiem que entorn de les 15/16 h es restableixi el subministrament amb les mateixes restriccions nocturnes anteriors.

A partir d’aquí des de l’Ajuntament treballarem per redefinir la relació amb la Companyia d’Aigües d’Anoia, SL, amb el compromís de formalitzar-la legalment i fixar el sistema de subministrament d’aigua al veïnat de Sant Elies (dades, qualitats, serveis, inversions de manteniment, emergències….) sense descartar cap opció, i fent públiques les concrecions a les que arribem.

En paral·lel estem treballant amb l’Agència Catalana de l’Aigua per rebre suport a la situació actual i per repensar el sistema de garantia d’aigua de Sant Elies i, en general, de tot el municipi, atenent a les males perspectives que tenim pel que fa a l’estat dels pous i de l’aqüífer, que no permeten descartar que s’hagin d’ampliar les restriccions d’aigua.

Per acabar, instem el conjunt de veïns que han patit aquesta situació a fer servir el seu dret de queixa formal davant la Companyia d’Aigües d’Anoia, SL per rebre les explicacions i compensacions que siguin pertinents. Des de l’Ajuntament iniciarem un expedient per analitzar tota la situació i prendre les decisions que esdevinguin oportunes.