La Societat de Caçadors de Sant Joan de Mediona tallarà el proper diumenge 30 d’octubre de 2022 els camins de la zona de Les Esplanes, Can Sans, les Esplanetes, Cal Sabater i camí de Baix per batuda de senglar.